Testowanie i pomiary

SZZPLS A.S. to laboratorium nr. 1054 akredytowane do testowania produktów inżynierii technicznej, zwłaszcza ciągników, maszyn do rolnictwa, leśnych, do robót ziemnych, budowlanych, do przerabiania żywności, maszyn i pojazdów specjalnych, urządzeń i narzędzi z dziedzin pokrewnych.
Celem badań tych produktów jest weryfikowanie spełniania wymagań w zakresie bezpieczeństwa ogólnego, bezpieczeństwa ruchu drogowego, właściwości elektrycznych, kompatybilności elektromagnetycznej, właściwości higienicznych oraz innych właściwości.

Szybki kontakt do
ofert i zamowień:

E-mail: nemecek@testinglaboratory.cz
Tel. kom.: +420 733 736 451

Państwowe Laboratorium
Badawcze Maszyn

Nasze testy

Wasza pewność