Wstęp

Przedsiębiorstwo Państwowe Laboratorium Badawcze Maszyn (dalej Laboratorium) jest specjalizowaną niezależną spółka akcyjna pod nadzorem ministerstwa rolnictwa, oferującą szeroki zakres usług badawczych dla producentów i dystrybutorów urządzeń, którym pomaga wprowadzać urządzenia na rynki Europejskie.

 

Posiadamy:

  • Certyfikat akredytacji wydany ČIA (Czeski Instytut Akredytacji) według EN ISO/IEC 17025:2005 naszego systemu zarzadzania dla obszaru "Testowanie maszyn rolniczych, maszyn do przemysłu spożywczego, maszyn leśnych, do prac budowlanych i ziemnych, pojazdów i narzędzi zbliżonej konstrukcji.
  • Certyfikat akredytacji wydany ČIA (Czeski Instytut Akredytacji) dla certyfikacji produktów według EN ISO/IEC 17065:2013.
  • Decyzja o udzieleniu autoryzacji przez ÚNMZ (Urząd dla normalizacji technicznej i metrologii) dla przeprowadzania ocen zgodności określonych wyrobów według NV (Rozp. Rządu) Nr. 176/2008 Sb.,
  • Decyzja o udzieleniu autoryzacji przez ÚNMZ dla przeprowadzania ocen zgodności określonych wyrobów według NV (Rozp. Rządu) Nr. 9/2002 Sb.,
  • Powierzenie Ministerstwa transportu Rep. Czeskiej k wykonywaniu czynności powiązanych z WE/UE homologacją typu pojazdów, homologacje typu lub indywidualne pojazdów dla CZ,) a homologacjami ciągników według przepisów EKG-ONZ.

Jesteśmy czynni w:
• międzynarodowym systemie testowania urzędowego ciągników według kodeksu OECD.

 

CERTYFIKAT

o akreditacji

laboratorium

Nr. 52/2018

 
       OA 498 2017   CERTYFIKAT

o akreditacji

jednostki certyfikacyjnej

Nr. 498/2017

 
             
  DECYZJA

o autorizacji

jednostki

Nr. 20/2009

          DECYZJA

o autorizacji

jednostki

Nr. 48/2004

Szybki kontakt do
ofert i zamowień:

E-mail: nemecek@testinglaboratory.cz
Tel. kom.: +420 733 736 451

Państwowe Laboratorium
Badawcze Maszyn

Nasze testy

Wasza pewność