Proby techniczne i testowanie

Laboratorium jest  akredytowane do testowania produktów inżynierii technicznej i jest zarejestrowane pod nr. 1054, zwłaszcza ciągników, maszyn do rolnictwa, leśnych, do robót ziemnych, budowlanych, do przerabiania żywności, maszyn i pojazdów specjalnych, urządzeń i narzędzi z dziedzin pokrewnych.

Celem badań tych produktów jest weryfikowanie spełniania wymagań w zakresie bezpieczeństwa ogólnego, bezpieczeństwa ruchu drogowego, właściwości elektrycznych, kompatybilności elektromagnetycznej, właściwości higienicznych oraz innych właściwości.

Wyniki testów maszyn, które są oparte na międzynarodowych standardach są także ważnymi i bezstronnymi informacjami dla producentów, importerów i użytkowników.

 

 

Szybki kontakt do
ofert i zamowień:

E-mail: nemecek@testinglaboratory.cz
Tel. kom.: +420 733 736 451

Państwowe Laboratorium
Badawcze Maszyn

Nasze testy

Wasza pewność