O przedsiębiorstwie

Państwowe Laboratorium kontrolno-pomiarowe oferuje już ponad 60 lat usługi niezależnego testowania maszyn dla rolnictwa oraz urządzeń przemysłowych w kraju i za granicą.

W 2004 roku zmieniła formę prawną na spółkę akcyjną założona przez Ministerstwo Rolnictwa.

Głównym zadaniem firmy są usługi testowania, homologacji, certyfikacji i badania maszyn i urządzeń dla firm prywatnych i państwowych. Celem badań jest  również wprowadzanie na rynek wyłącznie produktów, które nie mają nadmiernego wpływu na środowisko i są bezpieczne przy zamierzonym wykorzystaniu.

Dowodem wykonywania usług na wymaganym poziomie profesjonalnym laboratorium są certyfikaty posiadania kwalifikacji zawodowych, tj. zezwoleń, akredytacji i poświadczenia od odpowiednich instytucji.

Do zapewnienia niezależności i trwałej jakości usług stosuje system zarządzania jakością według EN ISO/IEC 17025 a system certyfikacji produktów według EN ISO/IEC 17065. Do realizacji oferowanych usług są dostępne dwie miejsca pracy. Główna siedziba firmy znajduje się w Pradze, druga w Brnie. Laboratorium stosuje dokładne i nowoczesne urządzenia do pomiarów. Większość testów możemy przeprowadzać u naszych klientów.

Szybki kontakt do
ofert i zamowień:

E-mail: nemecek@testinglaboratory.cz
Tel. kom.: +420 733 736 451

Państwowe Laboratorium
Badawcze Maszyn

Nasze testy

Wasza pewność