Bezpieczeństwo pracy maszyn i urządzeń

Ocena zgodności w ogólnym sensie jest każda działalność, w której jest ustalana zgodność z wymaganiami. W swoich działaniach koncentrujemy się głównie na zakresie oceny zgodności produktów z wymaganiami technicznymi. Warunki stanowią prawnie obowiązujące dokumenty techniczne wspólnoty Europejskiej i normy z nimi powiązane (choć nie są prawnie wiążące, są niezbędne do wykazania zgodności).

 

Proces oceny zgodności ma podstawowe etapy:


• specyfikacja produktu oraz określenie obowiązujących wymagań;

• ocena zgodności - testy, ekspertyzy, pomiar, obliczenia, itp.

• zebranie dokumentacji udowadniającej zgodę;

• Deklaracja zgodności - deklaracja zgodności WE, oznakowania CE, itp.;

• zachować zgodność produktu i wymagań przy zmianach;

Szybki kontakt do
ofert i zamowień:

E-mail: nemecek@testinglaboratory.cz
Tel. kom.: +420 733 736 451

Państwowe Laboratorium
Badawcze Maszyn

Nasze testy

Wasza pewność