Zarządzanie jakością

Państwowe Laboratorium Badawcze  Maszyn S.A. istnieje ponad 60 lat. W tym czasie nasze usługi i nasze pomiary charakteryzują się wysoką jakością i dokładnością. Aby kontynuować tę tradycję, wdrożyliśmy sprawdzony system zarządzania jakością. Jego głównym celem jest spełnienie zasad określonych w polityce jakości. Te zasady zapewniają, że wszystkie nasze usługi i procedury procesowe są zgodne z wymaganiami norm technicznych i prawnych.

Staramy się być rzetelnym fachowym partnerem w biznesie. Podstawą wzajemnego zaufania może być posiadanie certyfikatu systemu zarządzania jakością.

 Jesteśmy posiadaczami:

  • Certyfikatu o akredytacji zgodnie z normą EN ISO/IEC 17025:2017 System zarządzania w dziedzinie "Testowanie maszyn i urządzeń rolniczych, leśniczych i urządzeń do przerabiania żywności oraz maszyn dla budownictwa i robót ziemnych, pojazdów drogowych, maszyn i narzędzi z dziedzin pokrewnych" wydanego przez osobę certyfikującą.
  • certyfikatu o akredytacji dla certyfikacji produktów zgodnie z normą EN ISO/IEC 17065:2012

Szybki kontakt do
ofert i zamowień:

E-mail: nemecek@testinglaboratory.cz
Tel. kom.: +420 733 736 451

Państwowe Laboratorium
Badawcze Maszyn

Nasze testy

Wasza pewność