Testy bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego

Jednym z obowiązków producentów i importerów jest wprowadzanie do obrotu rynku Europejskiego tylko produktów, które spełniają zasadnicze wymagania dyrektywy 2014/35/WE, i które jednocześnie nadają się do bezpiecznego użytkowania.

Najbardziej niezawodnym sposobem, aby wyeliminować produkt który może być źródłem jakiegokolwiek niebezpieczeństwa, jest porównać właściwości danego sprzętu elektrycznego z wymaganiami odpowiednich norm technicznych.

 

Laboratorium wykonuje w celu takiego porównania odpowiednie testy, oceny i sprawdzenia bezpośrednio na egzemplarzu produktu:


• ocene zgodności sprzętu elektrycznego z dokumentacją techniczną;
• pomiar ciągłości uziemienia;
• Testowanie ochrony przed napięciem resztkowym;
• Testy funkcjonalne;
• test ochrony przed dotykiem;
• Badanie ochrony przed wnikaniem obcych ciał stałych;
• badanie ochrony przed wnikaniem wody;
• pomiar wytrzymałości napięciowej (AC);;
• pomiar rezystancji izolacji;
• pomiar prądu upływu;
• badania właściwości mechanicznych;
• badania odporności ogniowej;
•testy nagrzania;

Odpowiednią kombinacją testów można sprawdzić właściwości wyposażenia elektrycznego większości urządzeń o napięciu znamionowym do 1000 V AC i 1500 V DC.

Szybki kontakt do
ofert i zamowień:

E-mail: nemecek@testinglaboratory.cz
Tel. kom.: +420 733 736 451

Państwowe Laboratorium
Badawcze Maszyn

Nasze testy

Wasza pewność