Struktura organizacyjna

  • Walne zgromadzenie spółki

  • Rada nadzorcza spółki
 
   
      Prezes rady nadzorczej:  
   Ing. Ivan Čermák
   
      Członkowie rady nadzorczej:  
   Ing. Ivan Čermák
   Mgr. Jana Voříšková
   Ing. Pavel Zemánek
   
  • Zarząd spółki
 
   
      Dyrektor - Prezes zarządu:  
   Ing. Zbyněk Jeřábek, MBA
   
      Wiceprezes zarządu:  
   Ing. Martin Fantyš
   
      Członkowie zarządu:  
   Ing. Martin Fantyš
   Ing. Zbyněk Jeřábek, MBA
   Ing. Stanislav Kozák

 

Szybki kontakt do
ofert i zamowień:

E-mail: nemecek@testinglaboratory.cz
Tel. kom.: +420 733 736 451

Państwowe Laboratorium
Badawcze Maszyn

Nasze testy

Wasza pewność