Przyczepy rolnicze

 

Przyczepa rolnicza jest pojazd przeznaczony przede wszystkim do transportu ładunków i jest przewidywane jej przyłączenie do ciągnika rolniczego lub leśnego.
Przyczepa ma charakter środku transportu i maszyny roboczej, więc producent (importer) jest powinien przed wprowadzaniem do obrotu na rynku krajowym lub Europejskim wykonać wiele testów i prób, które poświadczają zgodność z przepisami.

 

 

 

 

Szybki kontakt do
ofert i zamowień:

E-mail: nemecek@testinglaboratory.cz
Tel. kom.: +420 733 736 451

Państwowe Laboratorium
Badawcze Maszyn

Nasze testy

Wasza pewność