Pośrednictwo przy wydaniu świadectw homologacji typu (CZ)

W ramach mandatu udzielonego przez Ministerstwo transportu Republiki Czeskiej, przeprowadza Laboratorium badania techniczne, ocenia spełnienie odpowiednich warunków i przygotowuje dokumenty niezbędne do dopuszczenia pojazdów do transportu drogowego na rynek Krajowy (Republika Czeska).

 

Oferowane usługi administracyjne:

• kompletne przygotowanie dokumentacji homologacyjnej na podstawie informacji dodanych producentem pojazdu (osoba upoważnioną) w zakresie niezbędnym do uzyskania świadectwa homologacji typu (CZ);

• usługi obejmują także administracje wniosków i pośrednictwo w wydawaniu i zmianach świadectw homologacji typu.

 

 

W ramach wyżej określonych usług sprawdza nasze Laboratorium spełnienie wymogów ustawy nr. 56/2001 Sb. i jej rozporządzeń wykonawczych w tym zakresie:

 

 

Szybki kontakt do
ofert i zamowień:

E-mail: nemecek@testinglaboratory.cz
Tel. kom.: +420 733 736 451

Państwowe Laboratorium
Badawcze Maszyn

Nasze testy

Wasza pewność