Pomiar hałasu i wibracji

Jednym z obowiązków producentów i importerów jest wprowadzanie do obrotu rynku europejskiego tylko i wyłącznie  bezpiecznych produktów. Zgodnie z dyrektywą 2006/42/WE, ma producent lub importer oprócz tego obowiązek informować użytkowników w instrukcji obsługi o poziomie hałasu i wibracji emitowanych przez maszyny i urządzenia.

Innym z zobowiązań producentów i importerów maszyn wprowadzanych do obrotu w WE jest udowodnienie zgodności z wymogami określonymi w dyrektywie 2000/14/WE . Dyrektywa ma zastosowanie przy ocenie emisji hałasu urządzeń używanych na wolnej przestrzeni.

 

Oferujemy pomiary:


• hałasu emitowanego przez maszyny na stanowisku operatora;
• mocy akustycznej maszyn;
• dźwiękowe urządzenie ostrzegawcze;
• drgań emitowanych przez urządzenie na stanowisku operatora;
• hałasu emitowanego przez urządzenia gospodarstwa domowego.

 

Szybki kontakt do
ofert i zamowień:

E-mail: nemecek@testinglaboratory.cz
Tel. kom.: +420 733 736 451

Państwowe Laboratorium
Badawcze Maszyn

Nasze testy

Wasza pewność