Ocena zgodności produktów

Ocena zgodności w ogólnym sensie jest każda działalność, w której jest ustalana zgodność z wymaganiami.

W swoich działaniach koncentrujemy się głównie na zakresie oceny zgodności produktów z wymaganiami technicznymi, które stanowią dokumenty techniczne WE oraz normy.

 

Szybki kontakt do
ofert i zamowień:

E-mail: nemecek@testinglaboratory.cz
Tel. kom.: +420 733 736 451

Państwowe Laboratorium
Badawcze Maszyn

Nasze testy

Wasza pewność