Homologacja typu WE pojazdów kategorii (T, C, R, S)

W ramach mandatu udzielonego przez Ministerstwo Transportu Republiki Czeskiej, przeprowadza badania techniczne, oceny spełnienia odpowiednich warunków i przygotowuje dokumenty niezbędne do dopuszczenia pojazdów do ruchu drogowego na rynek Europejski.

 

Oferowane usługi administracyjne :

Oferujemy przygotowanie dokumentacji dla homologacji typu wedlog rozporzadzenia (UE) 167/2013 dla wymienionych kategorii:

• ciągników (T i C)
• przyczep (R)
• wymiennych urządzeń ciągniętych (S)

 

Oferowana procedura zawiera:

• kompleksowe przygotowanie dokumentacji homologacyjnej na podstawie informacji i dokumentów dodanych producentem pojazdu (osobą przez producenta upoważnioną) w zakresie niezbędnym do uzyskania europejskiej homologacji typu;
• usługi obejmują także administracje wniosków i pośrednictwo w wydawaniu i zmianach świadectw europejskiej homologacji typu.

Szybki kontakt do
ofert i zamowień:

E-mail: nemecek@testinglaboratory.cz
Tel. kom.: +420 733 736 451

Państwowe Laboratorium
Badawcze Maszyn

Nasze testy

Wasza pewność