DANE KONTAKTOWE I LOKALIZACJA

Państwowe laboratorium badawcze maszyn

Státní zkušebna strojů a.s.

Třanovského 622/11
CZ-163 04 Praga 6
Republika Czeska

Tel.:      +420 733 736 451         +420 235 018 344

 
E-mail:  nemecek@testinglaboratory.cz

GPS: 50°4'29.668"N, 14°18'49.575"E

Numer Identyfikacyjny: 271 46 235
Numer identyfikacyjny podatkowy: CZ 271 46 235

Przedsiebiorswo zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Pragi, wydział B, pod numerem 9314.

Szybki kontakt do
ofert i zamowień:

E-mail: nemecek@testinglaboratory.cz
Tel. kom.: +420 733 736 451

Państwowe Laboratorium
Badawcze Maszyn

Nasze testy

Wasza pewność