Certyfikacja produktów

Państwowe Laboratorium Badawcze Maszyn, jest jednostką notyfikowaną JN 1016 przeprowadzającą certyfikację oceny zgodności dla produktów określonych przez regulacje rządowe (NV) oraz dyrektywy WE.

Laboratorium wykonuje certyfikację produktów za pośrednictwem własnego biura certyfikacji produktów akredytowanego zgodnie z norma EN ISO/IEC 17065 (CW). Certyfikacja jest oferowana w zakresie działalności jednostki notyfikowanej (JN) i poza zakresem. Każde badanie oraz ocena zakończone z wynikiem – pozytywnym (pomiar, ocena zgodności, etc.) może być na życzenie klienta poświadczone certyfikatem.

Poza zasięgiem JN wykonuje nasze akredytowane laboratorium badawcze, badania techniczne i oceny produktów i urządzeń zgodnie z wymaganiami klienta, które zostaną dokumentacja dla późniejszej działalności JN.

 

Uwagi dotyczące działalności JN prosimy kierować do:

Kierownika działu certyfikacji i normalizacji  - patrz zakładka KONTAKTY/ Pracownicy.

Szybki kontakt do
ofert i zamowień:

E-mail: nemecek@testinglaboratory.cz
Tel. kom.: +420 733 736 451

Państwowe Laboratorium
Badawcze Maszyn

Nasze testy

Wasza pewność