Badania EMC

Jednym z obowiązków producentów lub dystrybutorów, który musi spełnić jeżeli ma zamiar wprowadzić je do obrotu w WE jest udowodnienie, że działania urządzenia nie powodują nadmiernego zakłócenia elektromagnetycznego innych urządzeń i jednocześnie są odporne na zakłócenia w przypadku używania w zwykłym środowisku elektromagnetycznej kompatybilności.

 

Laboratorium oferuje następne testy:

• poziomu napięć zakłócających na zaciskach w paśmie częstotliwości 148,5 kHz - 30 MHz
• poziomu mocy wypromieniowanej w paśmie częstotliwości 30-300 MHz;
• emisji prądów harmonicznych;
• poziomu szerokopasmowych pól zakłócających w zakresie częstotliwości od 30 do 1000 MHz;
• poziomu pól zakłócających wąskopasmowych w zakresie częstotliwości od 30 do 1000 MHz;
• odporności na zakłócenia elektromagnetyczne szybko przemijające - grupa impulsów;
• odporności na uderzenia impulsem elektromagnetycznym ;
• odporności elektromagnetycznej na wyładowania elektrostatyczne;
• odporności elektromagnetycznej na obniżenie napięcia i przerwy w napięciu.

Odpowiednia kombinacja tych testów można sprawdzić właściwości kompatybilności elektromagnetycznej dla prawie wszystkich produktów zasilanych z sieci niskiego napięcia (230/400 V, 50 Hz) lub baterii, ale także w pojazdach i maszynach napędzanych przez silnik spalinowy

Szybki kontakt do
ofert i zamowień:

E-mail: nemecek@testinglaboratory.cz
Tel. kom.: +420 733 736 451

Państwowe Laboratorium
Badawcze Maszyn

Nasze testy

Wasza pewność