Akustyka w budownictwie

Dziedzina akustyki budowlanej rozwiązuje problemy związane z ochroną budynków, ich użytkowników oraz otoczenia przed szkodliwym działaniem hałasu i także powinna zadbać o komfort akustyczny pomieszczeń. Akustykę budowlana możemy podzielić na:

Akustykę wnętrz:
Zajmuje się określeniem izolacyjności akustycznej przegród wewnętrznych i zewnętrznych (ścian, stropów, drzwi, okien). Także zajmuje się hałasem wyposażenia sanitarnego i technicznego. Do akustyki wnętrz możemy wliczyć ocenę hałasu, który dostaje się do budynku z otoczenia i w ten sposób obniża komfort akustyczny pomieszczeń. U budynków budowanych w pobliżu głośnych linii transportu jest oprócz hałasu, który stanowi zagrożenie, ważny także wpływ drgań na budynek oraz na przebywających w nim ludzi. Pomiary fizyczne hałasu służą do skorygowania obliczeń teoretycznych, które są dzisiaj podstawa projektowania.

Akustykę środowiska:
Ocena hałasu, który jest produkowany przez wyposażenie techniczne budynku i wpływa na otoczenie. Badania hałasu uwzględniają także wpływ wzrostu transportu drogowego powiązany z obsługiwaniem budynków. Także tutaj maja pomiary fizyczne swoje niezastąpione miejsce.

W przypadkach bardziej skomplikowanych konstrukcji, gdzie dochodzi do przenoszenia energii akustycznej drogami bocznymi pozostaje jedyną skuteczną metodą na uzyskanie wiarygodnych wartości przy analizowaniu izolacji akustycznej.

 

Laboratorium wykonuje pomiary izolacyjności akustycznej konstrukcji budowlanych w budynkach:


• izolacyjności od dźwięków powietrznych przegród między pomieszczeniami w budynkach;
• sprawdzanie izolacji akustycznej konstrukcji i ścian zewnętrznych budynków;
• izolacyjności od dźwięków uderzeniowych konstrukcji stropowych w budynkach.

Szybki kontakt do
ofert i zamowień:

E-mail: nemecek@testinglaboratory.cz
Tel. kom.: +420 733 736 451

Państwowe Laboratorium
Badawcze Maszyn

Nasze testy

Wasza pewność